Gizlilik Politikası

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında hazırlanmıştır.

İMS GRUP olarak, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla, kişisel verilerle ilgili düzenlenen 'Kişisel Verilerin Korunması Kanunu' kapsamında kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi bilgilendirmek isteriz. İşbu Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde;

VERİ SORUMLUSU: Kişisel verileriniz yönünden veri sorumlusu, IMS Grup tüzel kişiliğidir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMASI ve İŞLENME AMACI: Dolar.net’e eğer üye olmadan katılıyorsanız tarayıcı adınız, kullandığınız cihazla ilgili bilgiler, ziyaretinizle ilgili log (süre,sayfa,sayı,giriş zamanı vb.) bilgileri, geri bildirim, şikayet ya da iletişim mesajınız, iletişim için bıraktığınız e-mail adresiniz, konumunuz, ip adresi ve çerezlerle ilgili diğer bilgiler anonim olarak toplanarak yasal süreç boyunca saklanmaktadır.

Dolar.net’e üye olarak katılım sağlıyorsanız yukarıda belirtilen verilerle birlikte sisteme kayıt olurken paylaşmış olduğunuz ad soyad, cinsiyet, email, kullanıcı adı, telefon numarası, şehir, doğum tarihi, meslek bilgileri, twitter kullanıcı adı, paylaşılan yorumlar, ip adresi, çerezlerle ilgili bilgileri kayıt ederek koruma altına alıyoruz.

Topladığımız çerezler ve sizlerin sunduğu tüm kişisel bilgilerinizi sunduğumuz hizmetlerin geliştirilmesi, ihtiyaçlarınız doğrultusunda sitemizin size özel ayarlarının sunulması, daha hızlı ve kolay erişimin sağlanması, gerekli hallerde Dolar.net site yönetimi ya da üyeler arası iletişimin sağlanması, üçüncü kişi ve web sitelerinin sunduğu reklam hizmetlerinin özelleştirilmesi amacıyla 6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanunu, 5651 sayılı internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi kanunu kapsamında internet yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi ve Türk ceza kanunu ve ilgili diğer mevzuatlar kapsamında gereken süre boyunca verilerinizi saklıyor ve yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için verilerinizi işliyoruz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI: Kişisel verileriniz, şirketimiz tarafından, gerekli olduğu ölçüde; hukuki uyuşmazlıklarda kullanılmak üzere hukuk müşavirlerimize, adli veya idari makamlarca talep edilmesi halinde ilgili makamlara aktarılmaktadır. Kişisel verileriniz, şirketimiz tarafından yurtdışına aktarılmamaktadır.

VERİ TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ: Kişisel verileriniz, sitemizi ziyaret ettiğinizde IP adresinizin kaydedilmesi yoluyla elde edilmektedir. Elde ettiğimiz kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesi kapsamında; kanunlarda açıkça öngörülme ve veri sorumlusunun meşru menfaati hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

HAKLARINIZ: 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun, “ilgili kişinin hakları” başlıklı 11. Maddesi kapsamında Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınızı kullanabilmek için info@dolar.net adresine kayıtlı elektronik posta sistemi üzerinden başvurabilirsiniz.