İcra Dosyası Nedir, Nasıl Kapatılır?

İcra Dosyası Nedir, Nasıl Kapatılır?

İcra dosyası nedir sorusunu yanıtladığımız bu yazıda sürecin nasıl geliştiği konusunda bilgi vermeye ve dosyanın nasıl kapatıldığına değindik. 

Kamu kurumlarına ödenmemiş borcu bulunanların gerekli uyarılar yapılmasına rağmen borçlarını ödememeleri nedeniyle alacaklılar tarafından mahkemeye verilmesi neticesinde çıkan kararlar ile icra dosyası oluşturulmaktadır. 

İcra dosyaları oluşturulduktan sonra borcunu ödememiş ve mahkemeye verilmiş kişi yakın borç ödeme yakın takibine alınmaktadır. 

İcra Dosyası Oluşturulduktan Sonraki Süreç Nasıldır?

İcra dosyası oluşturulduktan sonra borçlu kişiye bir tebligat gönderilir ve bu tebligat borcun ödenmesi için yasal istek niteliğini taşır. İcra mahkemelerince borçlunun borcunu ödemesi için yasal süreler belirlenmektedir. Tebligatta bu yasal ödeme süresi ile ilgili bilgiler yer alır. Eğer borçlu olan kişi borcunu mahkemenin kararında belirtilen yasal sürede özemez ise icra dosyasını takip eden avukatlar haciz süreci başlatma konusunda hak sahibi olurlar. 

Yasal Ödeme Süresi İçinde Ödenmeyen Borçlar İçin Maaş veya Banka Hesaplarına Haciz Konabilir

Eğer borçlu kişi banka hesabına sahip ise veya maaşlı bir çalışan ise bankla hesaplarına ve maaşına haciz konabilmektedir. Bunun yanında borçlu kişinin diğer mal varlıklarına da örneğin; ev ve araba gibi haciz işlemi avukatlar tarafından uygulanabilmektedir. 

İcra Dosyası Nasıl Kapatılır? 

İcra dosyasının kapatılması için borcun tamamının ödenmiş olması gerekir. Ödeme gerçekleştikten sonra alacaklı avukatı borcun tahsil edildiğini belirten belge hazırlayarak dosyanın kapanma talebini icra müdürlüğüne yazı olarak bildirir. Bu dosya kapanma yöntemi alacaklı ile borçlunun kendi aralarında çözümleme yöntemi olarak veya haricen tahsil olarak nitelendirilmektedir. 

İcra doyasının kapatılması için ilk izlenecek yöntem borçlunun borcunu kapamak için İcra Müdürlüğü’ne başvurarak bu talebini iletmesidir. İcra Müdürlüğü’nden dosyası ile ilgili kapak hesabı yapılmasını isteyen borçlu bu hesaba göre çıkan miktarı öderse icra dosyasında hukuki sorumluluğu ortadan kalkar. Borcun resmi olarak ödenmesinden ve dosya sorumluluğunun ortadan kalkmasından sonra borçlu, eğer malları borcu dolayısı ile hacizli ise bu haczin kaldırılması talebini oluşturmalıdır. 

İcra dosyasının kapanmasının bir diğer yolu, dosyada 1 yıl boyunca işlem yapılmadığında gerçekleşebilir. Eğer 1 yıl boyunca dosyada hiçbir işlem yapılmamış ise dosya işlemden kaldırılabilir. Bu durumda alacaklının harç, vesaire giderleri ödeyerek dosyayı tekrar açtırma hakkı doğar. Eğer alacaklı olan kişi veya kişiler dosyadan feragat harcı öderlerse dosya resmi anlamda kapanmış olacaktır. 

Ekonomi üzerine diğer yazılarımızı da okumak ve daha fazla konuda bilgi edinmek için “Blog” kategorimiz altındaki diğer yazıları da okumak isteyebileceğinizi düşünüyoruz. 


HABER ETİKETLERİ icra dosyasıicra dosyası kapatmaicra dosyası süreciicra dosyası nedir

Haber Yorumlarını Göster

0 yorum

Çeviri - Hesaplama