Ekonomide arz ve talep ne anlama gelir?

Ekonomide arz ve talep ne anlama gelir?

Ekonominin yapısal özelliklerini anlayabilmek için ekonomide arz ve talep ne anlama gelir? Arz ne ifade eder?, Talep ne ifade eder? sorularına cevap vermek gerekir. 

Ekonomide Arz Ne Anlama Gelir? 

Ekonomide arz hizmet veya malın belirli bir fiyat ile belirlenmiş bir zamanda alıcılara sunulması durumudur. Sunulan malın satın alınabileceği market, pazar ve mağazalardaki miktarı o ürünün arzını gösterir. 

Arzı etkileyen fazı faktörler bulunmaktadır. Firmalar üründen kazanacakları kar payını yükseltmek için ürünün fiyatı yükseldikçe daha fazla ürünü satışa sunarlar. Fiyat artışı ile arz arasında doğru orantı bulunur. Ekonomide arz artıkça fiyat da artar. Hizmet veya ürünün üretiminde gerekli olan işçilik, makineler ve üretim veya hizmet için gerekli olan finansal gerekler arzı etkileyen faktörlerden biri olan üretim veya hizmet faktörlerinin fiyatlarını da etkiler. 

Arz miktarlarını etkileyen bir başka unsur ise ülkelerin teknoloji ve üretim seviyeleridir. Üretim için yeni yöntemler, geliştirilen teknolojik yapı verimliliğin artmasına ve maliyetlerin azalmasına neden olur. Düşük maliyetler satın almayı artıracağından arz da buna bağlı olarak artacaktır. Ülkelerin ekonomi politikaları ve alınan kararlar arz miktarlarını etkilemektedir. Orta- uzun sürede üretim yapmayı düşünen firmalar orta-uzun vadede olabilecek fiyat hareketlenmeleri ve ülkelerin ekonomiden sorumlu otoritelerinin kararlarına göre planlama yaparak üretim miktarlarını ve çeşitlerini belirlerler. 

Ekonomide Talep Ne Anlama Gelir? 

Ekonomide talep kısa anlamı ile ürün veya hizmeti satın alma isteğini ifade eder. Yeterli satın alma gücü ile desteklendiğinde ekonomik anlamda talep oluşur. Talebin özelliklerini genel anlamda sıralamak gerekirse; Satın alma isteği olmalıdır, satın alacak kişilerin satın alma gücü bulunmalıdır, belirli bir zaman diliminde olmalıdır, ürünün veya hizmetin satın alınabileceği bir piyasa olmalıdır ve ürünün veya hizmetin bir satış fiyatı olmalıdır. 

Aynı arzda olduğu gibi talebi de etkileyen faktörler mevcuttur. Bunlar; Ürün/ hizmet fiyatı, tüketicilerin veya alıcıların satın alma güçleri, ürün veya malın ihtiyaç karşılama seviyesi, ürün veya hizmetin satılacağı veya sunulacağı ülkenin demografik özellikleri talebi etkileyen faktörlerin başında gelmektedir. 


HABER ETİKETLERİ ekonomide arzekonomide talepekonomide arz ne demekekonomide talep ne demek

Haber Yorumlarını Göster

0 yorum

Çeviri - Hesaplama