Muaccel Borç ve Müeccel Borç Nedir?

Muaccel Borç ve Müeccel Borç Nedir?

Çeşitli kurumlar aracılığıyla gerçekleştirilen borçlanmalar, belli bir süre kapsamında geri ödeme yapılması şartına sahiptir. Borcun ödeme sürecine kadar borçluya tanınan mühlet vade olarak adlandırılır. Muaccel borç, acele bir biçimde ödenmesi gereken borç demektir. Çünkü muaccel statüdeki borçların vadesi dolmuştur. Eğer borcunuzun muaccel olduğuna dair bir bilgi aldıysanız, bu konuyu yakından takip etmelisiniz. Aksi halde, borç veren banka veya kurum icra takibi başlatabilir. 

Muaccelden farklı olarak müeccel borç, vadesi ertelendiği için sonra ödenebilecek borç anlamına gelir. Vadesi ertelenen ya da henüz dolmamış olan borçlar müecceldir. Fakat müeccel ödemelerin ihmal edilmesi, zaman içinde borcun muaccel hale gelmesine sebep olabilir. 

Muacceliyet İhbarı Nedir?

Bir hizmet karşılığında para ödemesi gereken kişi, ilgili kontratta belirtilen sürede ödemeyi yapmazsa ona bir tebligatname gönderilebilir. Ödenmemiş borç miktarının hukuki yollarla alınabileceği bir sürecin başladığı, muacceliyet ihbarı ile beyan edilmiş olur. Muacceliyet süreci başladıktan sonra, vadesi gelmiş borçların kapatılmaması hukuki problemler meydana getirebilir. 

Muacceliyet Ne Zaman Başlar?

Muacceliyet süresi, alacaklı ile borçlu arasında yapılan resmi anlaşmalarla belirlenir. Her borcun miktarı ya da sahip olduğu vade değişim gösterebilir. Muacceliyetin başlaması, kontratlarda belirtilen borç vadelerinin dolmasından itibarendir. 

Örneğin bir kira sözleşmesinde ödeme zamanı ayın 15’i olarak belirlenmiş ve kiracı bu şartı ihmal etmişse, muacceliyet ayın 15’inden sonra başlar. Bir borcun ödenmesi için herhangi bir mal teslimi yapılmasına karar verilmiş ve 1 yıl vade konmuşsa, muacceliyet ancak 1 yıllık vadenin sonunda başlar. 

Temerrüt Nedir? Temerrüt Faizi Kime Uygulanır? 

Temerrüt, mazereti olmayan bir borçlunun ödeme yapmaması durumudur. Vadesi gelen borçların ödenmemesi durumunda borçlu kişi temerrüt statüsüne düşer. Bu statünün ortaya çıkmasından sonra, alacaklının hakkını korumak için temerrüt faizi uygulanır.

Belirlenmiş vade dolmadan ödenmesi gereken paranın ödenmemesi veya teslim edilmesi gereken metanın teslim edilmemesi durumunda borç faizlenir. Alacaklı, zamanında temin edemediği parayı ya da metayı daha yüksek değerle temin eder. Temerrüt ve muacceliyet doğrudan ilişkilidir. 

Daha fazla finans bilgisi için “Blog” kategorimiz altında detaylı içerikler sizleri bekliyor.

 


HABER ETİKETLERİ muaccel borçmüeccel borç

Haber Yorumlarını Göster

0 yorum

Çeviri - Hesaplama