Ortak Girişim Nedir, Nasıl Kurulur? Çeşit ve Avantajları Nelerdir?

Ortak Girişim Nedir, Nasıl Kurulur? Çeşit ve Avantajları Nelerdir?

Ortak girişim piyasada bilinen ismi ile Joint Venture en az iki farklı tüzel kişiliğin piyasada etkinliklerini arttırmak ve iş hacimlerini büyütmek amacı ile iş ortaklığı kurmasıdır. İki farklı şirket bulundukları ülkede ya da dünyanın herhangi bir yerinde beraber yeni bir şirket kuruyor ise buna ortak girişim denilmektedir.

 İş hacminin ve iş yükünün arttığı sürekli, devinim halinde olan, teknolojinin ve dijitalleşmenin had safhada olduğu günümüz dünyasında ortak girişim iş birliği modeline oldukça sık rastlanmaktadır. 

Ortak Girişim Nasıl Kurulur?

Ortak girişim kurulurken en az iki farklı tüzel kişiliğin birliktelik kurması gereklidir. Bu iki tüzel kişilik yeni bir üçüncü şirket kurar. Kurulan bu şirketin tüm aktif ve pasif gelirleri paylaşılacağı gibi tüm giderleri de paylaşılmalıdır. 

İki tüzel kişiliğin de kurulan yeni şirkete karşı eşit sorumlulukları mevcuttur. İki şirket anlaşarak yeni bir şirket kurar. Bu yeni şirket ister esas şirketlerin bulunduğu ülkede isterse de başka bir ülkede olabilir. Lokasyonun bu tarz iş birliğinde pek bir önemi bulunmamaktadır. 

Ortak Girişim Neden Kurulur?

Ortak girişim kurmanın nedeni şirketlerin hedeflediği uluslararası pazarlara girebilmektir. Bir şirket tek başına elde edemeyeceği pazarları ortak girişim yaparak yeni bir şirket ile elde edebilir. Uluslararası pazara çıkmak bir şirket için oldukça karlı olacaktır. Tek başına başaramıyor ise bir başka tüzel kişilik ile birleşmek bu anlamda başarıyı arttırmaktadır. Ayrıca büyümek ve daha tecrübeli olmak için diğer şirketin tecrübesinden de faydalanılır.

Ortak Girişimin Faydaları Nelerdir?

Ortak girişimin yararları birçok açıdan iş birliği içerisindeki şirketleri olumlu etkilemektedir. Ayrıca ortak girişim kurmak avantajlı bir iş birliği modelidir. İş birliği kuracak olan iki firmanın birbirlerinin ticari ve hukuki deneyimlerinden faydalanması, yeni kurulacak olan şirketin risk ve giderlerinin paylaşılması ve karın arttırılması ortak girişimdeki firmaların avantajları arasında sayılmaktadır.

Konsorsiyum Nedir?

Konsorsiyum firmaların bir ya da birden çok proje için kendi şirket kurallarından ve tüzel kişiliklerinden çıkmadan güç birliği yapmasıdır. Bir proje alındığında konsorsiyum içerisinde bulunan he ortak kendi payına düşen işten sorumlu olmaktadır. Bazı konsorsiyum durumlarında iş ortaklığı denilemeyecek bir paylaşım söz konusudur. Bu tür konsorsiyumlarda işin her bir üyesinin yapacağı iş miktarı yüklenim sözleşmesinde mutlaka belirtilir.

Ortak Girişim ve Konsorsiyum Arasında Ne Türden Farklılıklar Bulunmaktadır?

Ortak girişim ve konsorsiyum arasındaki farklılıklar yapılan iş miktarı ve paylaşılan sorumluluk düzeyi ile ilişkilidir. Örneğin ortak girişimde yapılan işteki sorumluluk ortak girişim içerisinde bulunan şirketlere eşit paylaştırılırken konsorsiyumda ortaklar sadece kendi yapacakları paydan sorumludur. Sorumluluğun eşit paylaşılması söz konusu değildir.

Konsorsiyum ve ortak girişim arasındaki farklar şöyle açıklanabilir:

  1. Ortak girişimde en az iki şirket birleşerek yeni bir üçüncü şirket kurarken konsorsiyumda şirketler yeni bir şirket kurmaz. Her üye şirket kendi tüzel kimliği içerisinde ortaklık eder.
  2. Ortak girişimde kurulan yeni şirketin tek bir amacı vardır. O amaç doğrultusunda karı arttırmak ve uluslararası pazara girmek için kurulmuştur. Konsorsiyumda ise birden fazla proje için ortaklık kurulabilir.
  3. Ortak girişimde şirketler iş sahibine karşı müteselsil sorumludur. Yani tüm ortaklar işten eşit şekilde sorumlu olurlar ve iş paylaşımı ona göre yapılır. Konsorsiyumda ise ortaklar iş sahibine karşı sadece işin kendi yaptıkları bölümünden sorumlu durumda olmaktadırlar.

Ortak girişim ve konsorsiyum iş birliği arasındaki farklar yukarıdaki gibi açıklanabilir.

 


HABER ETİKETLERİ ortak girişimortak girişim kurmakortak girişim faydalarıortak girişim avatanjalarıortak girişim konsersiyum farklarıkonsorsiyum

Haber Yorumlarını Göster

0 yorum

Çeviri - Hesaplama