Yatırım Bankacılığı Nedir?

Yatırım Bankacılığı Nedir?

Yatırım bankacılığı, banka veya finansal kuruluşların, şirketlere veya kurumlara sigortalama ile devralma veya birleşme danışmanlık hizmetlerini veren bölümüdür. Bir nevi aracı olarak hareket eden yatırım bankaları, şirketler ve yatırımcılar arasında köprü görevi görürler. 

Yatırım Bankalarının Bankacılıktaki Rolleri Nelerdir?

Hükümetler, kuruluşlar ve şirketler için sermaye oluşturulmasında etkin rol oynayan yatırım bankaları şirketler için borç ve öz sermaye teminatlarını kullanır. 

Menkul kıymetler satışından, birleşme ve devralmalara, yeniden yapılanmalardan aracılık hizmetlerine kadar her türlü işlem yatırım bankaları aracılığı ile yapılır. 2001 yılı itibari ile ülkemizde yatırım bankacılığı faaliyetleri hızlanmıştır. 

Kamu veya özel kurum ve şirketler, ticari faaliyetlerine destek sağlaması amacıyla yatırım bankalarından uzun dönemli kredi alabilirler. Yatırım bankaları bunu menkul kıymet ihracatı yaparak gerçekleştirir. 

İlk olarak Amerika Birleşik Devletleri’nde açılan yatırım bankaları ekonomide yüksek fayda sağladığı görüldüğünde diğer ülkelerde de yatırım bankacılığı faaliyetlerine başlanmıştır. 

Yatırım Bankacılığı Faaliyet Alanları Nelerdir? 

Yatırım bankacılığı faaliyet alanları şu şekilde sıralanabilir;

 • Nakdi Krediler
 • Vesaik
 • Akreditif
 • Teminat Mektupları
 • Sigorta İşlemleri
 • Referans Mektubu 
 • Kontr Garanti
 • Gayri Nakdi Kredi
 • Toplu Yapılacak Ödemeler

Gibi faaliyetler yatırım bankacılığı faaliyetleri arasında yer almaktadır.

Yatırım bankaları, küçük ölçekli firmalara ve şirketlere yatırım desteği vermenin yanı sıra büyük firma ve şirketlere de yeni yatırım desteği sağlamaktadır. Bu desteklerin yanında teknik yardım hizmetinin de sağlanması yatırım bankacılığı hizmetleri arasında yer alıyor. 

Yatırım Bankacılığı ve Sermaye Piyasası İlişkileri 

Yatırım bankacılığı ve bu hizmeti veren bankalar, sermaye piyasalarında da etkin rol oynamaktadır. Piyasalarda gelişme sağlanmasına yardım eden yatırım bankaları yatırım araçlarının daha iyi değerlendirilmesini sağlarlar. Yeni girişimciler de finansal destek alabildikleri için piyasalarda yer alarak aktif hale gelirler. 

Türkiye’deki Kalkınma ve Yatırım Bankaları Hangileridir?

Türkiye bankacılık sektöründe aktif rol oynayan kalkınma ve yatırım bankaları kamu sermayeli ve özel/yabancı sermayeli olarak ikiye ayrılmaktadır. Bu bankalar aşağıda listelenmiştir. 

Kamu Bankaları

Türkiye’deki kamu kalkınma ve yatırım bankları şu şekildedir;

 • İller Bankası 
 • Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası 
 • Türk Eximbank 

Özel Sermayeli Yatırım ve Kalkınma Bankaları 

Türkiye’deki özel sermayeli yatırım ve kalkınma bankaları şu şekildedir;

 • Aktif Yatırım Bankası
 • GSD Yatırım Bankası 
 • İstanbul Takas ve Saklama Bankası 
 • Nurol Yatırım Bankası
 • Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 
 • Diler Yatırım Bankası 
 • BankPozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş
 • Pasha Yatırım Bankası A.Ş
 • Standard Chartered Yatırım Bankası Türk A.Ş
 • Golden Global Yatırım Bankası şeklinde sıralanıyor. 


HABER ETİKETLERİ

Haber Yorumlarını Göster

0 yorum

Çeviri - Hesaplama