Aydın’ın İhracatını İmalat Sektörü Karşıladı

Aydın’ın İhracatını İmalat Sektörü Karşıladı

Aydın ili Türkiye genelinde ihracatın en fazla gerçekleştiği 25. İl olurken, ithalatta ise 30. Sırada yerini aldı. Aydın ilinin ihracatını ise imalat sektörü sırtına aldı. 

2020 yılı Şubat ayına ait olan Dış Ticaret İstatistiklerini Türkiye İstatistik Kurumu yayımladı. Genel ticaret ve özel ticaret olmak üzere dış ticaret istatistikleri iki farklı şekilde hesaplandı. Bahsedilen genel ticaret sistemi bir ülkenin ekonomik alanına giren ve çıkan mallardır.  Genel ticaret sistemine ülkelerin ekonomik havasını oluşturmaya yardımcı serbest bölgeler ve serbest dolaşıma giren ya da çıkan mallar hesaba katıldı. İkincisi olan özel ticaret sisteminde ise, serbest dolaşıma girenler ve çıkanlar yer aldı. 

Böylelikle TÜİK Denizli Bölge Müdürü’nün verdiği bilgiler ışığında, Aydın ili içerisinde ithalatın yüzde 2,1 arttığını aynı zamanda ihracatın da yüzde 2,4 artış gösterdiği görülenler arasında.  Şubat ayı için Aydın ili verilen değerler ışığında Türkiye geneline bakıldığında en fazla ihracatın gerçekleşmiş olduğu 25. İl konumuna gelirken, öte yandan da ithalat oranlarında ise 30. Sırada yer aldı. 

İmalat sanayi sektöründe en yüksek pay yine ihracatta

2020 Şubat ayı için ekonomik faaliyetlere bakıldığında ihracatta 3 tane sektör görünmektedir. İlk sırada imalat sanayi yüzde 79,11 oranla yer alırken, ikinci sırada madencilik ve taşocakçılık onu yüzde 18,99 ile izledi. Üçüncü sırada ise tarım ve ormancılık sektörü yüzde 1,88 ile onları izledi. 

 


HABER ETİKETLERİ

Haber Yorumlarını Göster

0 yorum

Çeviri - Hesaplama