Swap İhalesi Limiti Arttı

Swap İhalesi Limiti Arttı

Bugün bankalara gelen talimatlar ile birlikte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, geleneksel yöntemler ile yapmış olduğu swap ihalelerinin limitinin artacağı ifadesi yer alırken bunu kamuoyuna ise duyurdu. 

Anadolu Ajansı muhabirlerinin Merkez Bankası’nın kaynaklarından almış olduğu bilgilere göre, Merkez Bankası bankalara swap ihalelerinin limitleri için gerekli talimatları gönderdi. 

Döviz Karşılığı Türk Lirası Swap Piyasası bankalarca yapılan kotasyon swap işlemlerini ve geleneksel olarak yapılan swap ihalelerini, limitlerini toplam olarak işlem limitlerini neredeyse yüzde 40’ı kapsayacak şekilde belirlemişti. Bankalar ise geleneksel ihaleler kapsamında kullanamadıkları limitlerini kotasyon swap olarak değerlendirebiliyor. 

Yeni yapılan düzenleme ile birlikte ise bankaların oluşan kotasyon swap limitleri, Döviz ve Efektif Piyasası için oluşan işlem limitinin yüzde 20 olduğu bilinirken, geleneksel swap limitleri bankaların da istekleri açısından Döviz ve Efektif Piyasası işlem miktarının bilinen yüzde 20’sinden yüzde 30’una kadar yükseltildi. 

Bu limitin ise arttırılmaya gidilmesinde swap da yaşanan değişim havası etkili oldu. Off-shore da ise swap miktarındaki düşüş ve swaptaki getiri eğrisinde vadeli işlemlerde boy gösteren yüksek likidite primi bankaları bu bağlamda on-shore piyasasına yönelmesine sebep oldu. 

Bu bağlamda ise bankaların Türk lirası ve döviz likidite yönetimlerine destek vermek amacı ile swap da miktar değişimleri yaşandı. Bankalara ise farklı şekilde uygulanan vadeler ile işlem yapma esnekliği sağlandı. Bu da teknik değişikliğe neden oldu. 

 

 


HABER ETİKETLERİ

Haber Yorumlarını Göster

0 yorum

Çeviri - Hesaplama